Tahammülsüz insanların 7 ortak özelliği

Tahammül sahibi olmak, gerçekten kolay iş değildir. Tahammülsüz insanlar, her zaman katı düşünce biçimlerine bağlı olan eğilimler gösterirler. Böyle olduğumuzu düşündüğümüz zamanlarda, başımıza her an kötü bir sürpriz gelebiliyor.

En dikkat çekici olanların birkaçını sizler için topladık.

1. Fanatizm

Genel olarak tahammülsüz bir kişi, inançlarını ve tutumlarını savunurken fanatizme dayanır.

Siyasi ya da dini bir muhabbette olsun, aşırılığa kaçmadan herhangi bir konu üzerinde tartışamaz. Olayları, sadece kendi bakış açıları ile görmenin tek yolu olduğunu düşünürler. Aslında, bu bakış açısını, başkalarına dayatmaya çalışırlar.

2. Psikolojik katılık

Tahammülsüz insanlar, farklı olan her şeyden korkarlar. Yani psikolojik manada katı bir karaktere sahiptirler. Başkalarının farklı fikirlere ve bakış açılarına sahip olabileceğini kabul etmekte zorluk yaşarlar. Böylece kendi düşünce tarzlarıyla uyuşmayan her şeyden uzaklaşırlar. Bu gibi durumları kabul etmeyip, kendilerini tehlikede dahi hissedebilirler.

3. Her şeyi bildiğini sanırken aslında hiç bir şey bilmezler

Tahammülsüz insanlar, kendilerinden farklı olan ya da farklı düşünen insanlara karşı bir savunma mekanizması geliştirmişlerdir. Böylece, fikirlerini allayıp pullar, aslında hiç bir bilgisi olmadıkları konular hakkında düşüncelerini sanki kesin birer gerçekmiş gibi savunurlar.

Kendi düşüncelerinin dışında, herhangi bir başkasının bakış açılarını kabul etmez, dinlemez ve bu kapalı tutumlarında haklı olduklarını düşünürler. Eğer köşeye sıkıştıklarını ve savunacakları bir fikir kalmadığını düşünüyorlarsa, hakaret etmeye ve hatta saldırganlığa bile başvurabilirler.

4. Dünyaları basittir ve derinliği de yoktur

Tahammülsüz insanlar, dünyayı gerçekte olduğundan daha basit görürler. Yani, kendilerinden başka kimseyi dinlemedikleri için, başka deryalara ve düşünce tarzlarına açılamazlar. Yani dünyaları sadece siyah ve beyazdır, grilere yer yoktur.

Bu, “ya benimlesin ya da bana karşısın”, “bir şey ya çirkindir ya da güzeldir”, “bir fikir ya doğrudur ya da yanlıştır” gibi şeyler düşünmek anlamına gelir. Bu kıyaslamaların aralarında çokça bulunan grileri fark etmeden konuşurlar. Gerçek olmasa bile, güvende olduklarını hissetme ihtiyacı duyarlar.

5. Rutinlere bağlı olurlar

Genel olarak,  beklenmedik veya kontrolleri dışında meydana gelen hiç bir olayı sevmezler. Rutinlerine, iyi bildikleri şeylere sıkı sıkıya sarılıp, onlardan aldıkları güvene ve huzura bağımlı olurlar. Aksi halde, aşırı derecede stresli veya sinirli olurlar.

6. İlişkilerinde sorun var

Tahammülsüz insanlardaki empati eksikliği, onların ciddi sosyal sorunlara sahip olmasına neden olabilir. Onların, başkalarının bakış açılarını düzeltmeleri, onlara hükmetmeleri ve her zaman kendi fikirlerini empoze etmeleri gerekir. Bu sayede, kendilerini pasif insanlarla ya da düşük benlik saygısı olan kişilerle çevrelerler. Aksi takdirde iletişim kanalları imkansız veya aşırı karmaşık hale gelir.

7. Son derece kıskanç olma eğilimindedirler

Tahammülsüz bir insan, her zaman kendisinden farklı bir seviyede olacağı ve sonuç olarak, bunun yanlış bir durum olduğunu düşündüğünden, bir başkasının başarısını kabul etmekte zorlanacaktır. Ek olarak, eğer bu kişi daha açık ve hoşgörülü bir düşünce tarzına sahipse, tahammülsüz kişi kendini tehlikede hissedecektir. Kendi bakış açılarından farklı olduğu için, endişe seviyeleri yukarı çıkacaktır. Ayrıca, derinlerde bir yerlerde kıskançlık emareleri de görülebilir.