Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB) Nedir? Belirtileri Ve Tedavisi

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu veya OKKB, diğer psikolojik bozukluklardan farklı bir kişilik bozukluğudur. Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu mükemmeliyetçilik, düzenli olma ve yoğun düşüncelere sahip olma şeklinde tanımlanan bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip kişiler genellikle esnek olma ve düşüncelerini açıkça ifade edebilme gibi sıradan davranışlar yerine çevrelerine karşı kendi standartlarına uygun olarak davranma eğilimi gösterirler.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri aşağıdaki durumlarda olduğu gibi kolayca fark edilebilir.

Düzen ve Kural Takıntısı

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bulunan kişiler çoğu zaman bilgi, kurallar, listeler, düzen, organizasyon veya zamanlamalarla ilgilenir.

Mükemmeliyetçilik

Bu kişiler çalışkan olabilirler, ancak mükemmelliğe olan bağlılıkları onların dağınık olmalarına yol açabilir.

Asosyallik

Obsesif kompulsif kişiliğe sahip bireyler işlerine ve üretkenliğe adanmıştır. Bu yüzden, bu bireyler için boş zaman aktiviteleri ve sosyal faaliyetler önemsizdir. Başkalarıyla yakın bir ilişki kurmak ve sürdürmek onlar için zorlu bir görev olduğundan, sosyal izolasyona maruz kalırlar.

Duygularını İfade Edememe

Etik ve ahlaki değerlerle ilgili konularda her zaman esnek olamazlar. Bu durum onların duygularını ifade etmelerini zorlaştırır.

Nesnelere Bağımlılık

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğundan şikayetçi olan bireyler, duygusal bağları olmasa bile işe yaramaz veya değersiz nesneleri terk etmekte güçlük çekerler.

Cimrilik

Para, onlar için gelecek adına saklanması gereken bir araç olduğundan hem kendilerine hem de başkalarına karşı cimri bir harcama tarzı benimseyebilirler.

İnatçı Olma

Bu kişiler, bazı durumlarda katı, inatçı ve öfkeli olabilirler. Bu yüzden dakik olmaya özen gösterirler.

Kimler Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Riski Taşır?

Yapılan bir araştırmaya göre Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu, çocuklara kıyasla yetişkinlerde daha sık teşhis edildiğini gösteriyor. Ayrıca, erkeklerde görülen vaka sayısının da kadınlara kıyasla iki kat fazla olduğu görülüyor. Her kişilik bozukluğu gibi, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu da yaşla birlikte azalma eğilimi gösteriyor. Çoğu insan, 40’lı veya 50’li yaşlara geldiğinde semptomlar ortadan kayboluyor.

Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Uzmanlara göre obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu tedavisi için 3 farklı yöntemin bir kombinasyonu tercih edilmelidir. Bu yöntemleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

Gevşeme Teknikleri

Gevşeme teknikleri stres, kalp atış hızı ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilecek belirli nefes alıp verme tekniklerini içerir.

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi akıl sağlığı ve psikolojik problemler konusunda uzman terapistler tarafından uygulanan popüler bir yöntemdir. Bu yöntem, organize bir program kapsamında ve düzenli seanslar şeklinde uygulanır. Uzman bir terapistin kaygı, stres veya depresyon problemleri hakkında hastayla konuşmasına dayanır. Bu hastalar, aile ve sosyal faaliyetlere daha çok zaman ayırması için yönlendirilir.

İlaç Tedavisi

Bilişsel Davranışçı Terapi uzmanları, obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu teşhisi konulan bireylere gerekirse ilaç tedavisi uygulayabilir. Ancak, bu hastalık için kullanılan ilaçların ciddi yan etkileri görülebilir. Bu nedenle, uzmanlar ilaç tedavisinin uzun süreli olmasını tavsiye etmezler.

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu tedavisinde ve çözümlerinde uzman desteği almaktan çekinmeyin.