Nextcloud 16, Ubuntu 18.04’e nasıl kurulur?

Nextcloud 16, sizi yüklemeye teşvik etmek için yeterli özellikler sunar. Bu güçlü bulut sunucusunda en son yinelemenin nasıl yapılacağını öğrenin.

Şirket içi Nextcloud bulut sunucusunun en son sürümü geldi ve sizi yükseltmeye teşvik edecek birçok yeni özellik sunuyor. En yeni özelliklerden biri de makine öğrenmesidir. Bu doğru, Nextcloud’un geliştiricileri, yeni sürümü, sizi şüpheli girişler konusunda uyaran ve bir kullanıcının sıkça paylaştığı kişileri ve grupları tavsiye etmek için “Paylaş” önerilerini güçlendiren “AI” ile paketledi.

Makine öğrenmesi dışında, Nextcloud 16, erişim kontrol listelerini, projeleri, Talk 6.0 ve yeni bir Gizlilik Merkezi’ni de tanıtıyor.

Bu son sürümü nasıl yüklersiniz? Ubuntu Sunucu 18.04 platformundaki işlem boyunca size rehberlik edecek bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Hadi bakalım başlayalım.

Gerekli Kurulumlar

İlk önce, gerekli kurulumları yapın. Nextcloud‘u Apache ve MySQL ile birlikte kullanacağız. Kurulumlar için, bir terminal penceresi açın (veya Ubuntu sunucunuza giriş yapın) ve aşağıdaki komutları yazın:

sudo apt-get install apache2 php7.2 bzip2 -y
sudo apt-get install libapache2-mod-php php-gd php-json php-mysql php-curl php-mbstring -y
sudo apt-get install php-intl php-imagick php-xml php-zip -y
sudo apt-get install mysql-server php-mysql -y

Veri tabanı oluşturma

Sonra veritabanını oluşturacağız. Bunu yapmadan önce, MySQL kurulumunu şu komutla kilitlememiz gerekir:

sudo mysql_secure_installation

Sizden bir kök şifre oluşturmanız istenecektir. Bunu yaptıktan sonra, kalan sorulara “y” (evet) cevabını verin.

Şimdi MySQL güvende olduğu için bir veritabanı oluşturalım. Bunu yapmak için aşağıdaki komutları yazın:

sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE nextcloud;
CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; (Where PASSWORD is a strong, unique password)
GRANT ALL PRIVILEGES ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Nextcloud’u indirin ve açın

Şimdi kurulum için hazırız. Yapılacak ilk şey resmi Nextcloud dosyasını indirmek. Terminalinize geri döndüğünüzde, dosyayı indirmek ve açmak için aşağıdaki komutları yazın:

cd /var/www/html
sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-16.0.0.tar.bz2 -O nextcloud-16-latest.tar.bz2
tar -xvjf nextcloud-16-latest.tar.bz2

Sonra dosyaya komutla uygun izinleri verin:

sudo chown -R www-data:www-data nextcloud

Apache’yi yapılandırın

Web sunucusunu yapılandırma zamanı. Şu komutu kullanarak yeni bir Apache “.conf” dosyası oluşturmalıyız:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Bu yeni dosyaya, aşağıdakileri yapıştırın:

Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"
<Directory /var/www/html/nextcloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
   <IfModule mod_dav.c>
    Dav off
   </IfModule>
   
   SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
  SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
</Directory>

Bu dosyayı kaydedin ve kapatın. Siteyi ve gerekli Apache modüllerini aşağıdaki komutlarla etkinleştirin:

sudo a2ensite nextcloud
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime

PHP bellek sınırını şu komutla yapılandırın:

sudo sed -i '/^memory_limit =/s/=.*/= 512M/' /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Apache’yi şu komutla yeniden başlatın:

sudo systemctl restart apache2

Kurulumu bitirin

Şimdi tarayıcınızı “http://SERVER_IP/nextcloud” (burada SERVER_IP barındırma sunucunuzun IP adresidir) olarak işaretleyebilir ve kurulumu tamamlayabilirsiniz. Gerekli veritabanı bilgilerini aşağıdaki görsele göre doldurmanın yanı sıra bir yönetici kullanıcısı ve şifresi oluşturmanız gerekecektir.

Ayrıntıları girdikten sonra Son’u tıklayın; kurulum tamamlanacaktır. Yeni oluşturulan yönetici kullanıcınızla otomatik olarak giriş yapacaksınız.

Tebrikler, artık kullanmak için en son Nextcloud sürümüne sahipsiniz.