Köpekler depremi önceden hisseder mi?

17 Ağustos depreminden sonra yapılan araştırmalarda, deprem öncesi birçok sıra dışı olaydan bahsedildi ve bunların neredeyse yarısı hayvanlarla ilgiliydi.

Balık ve sürüngenlerin daha duyarlı olduğuna dair ipuçları var ancak en fazla köpeklerin verdiği tepkiler gündeme taşınıyor. Bunun da muhtemel nedeni, bu hayvanların yakın çevremizde olmalarıdır.

Köpeklerin saniyede 20 bin ile 80 bin arasında titreşimli sesleri rahatça duyabildiğini biliyoruz. Özellikle esas sarsıcı dalgalar oluşmadan önce yayıldığı bilinen düşük yoğunluktaki dalgaları insanların hissetmesi mümkün değil ama köpeklerin hissetmesi zor gözükmüyor. Suda yaşayan hayvanlar, sudaki kimyasal değişikliklere son derece hassas olduğu için depremi önceden kolayca hissettikleri düşünülüyor.

Köpekler deprem öncesi hangi tepkileri verirler?

Havadaki iyonizasyon değişimleri laboratuvar ortamında oluşturularak hayvanların tepkileri incelenmiştir. Bu tepkiler, hayvanın deprem merkezinden uzaklığına, depremin niteliğine ve köpeğin bireysel özelliklerine göre değişmekle beraber genellikle korku ve anksiyete belirtileridir.

Örneğin; sürekli saklanma, kaybolma, dışarı çıkmayı veya içeri girmeyi reddetme, anksiyete yani sıkıntı ve endişe, psikojenik şok, kaçma, havlama, uluma, ağlama, havayı koklama, yeri kazma, yabancılara karşı tepkisiz olan bir hayvanın yabancılara saldırması, sahibinin yanından ayrılmama, ani irkilme ve kulak kabartma veya korkudan dolayı tamamen tepkisiz kalma gibi belirtiler gösterebilmektedir.

Hayvanların tepkisine “deprem habercisi” diyebilir miyiz?

Hayvan davranışlarını izleyerek depremin tam olarak zamanını anlamak mümkün olmadığını bildiren uzmanlar ancak depremin yaklaşmasına dair sinyalleri alabilmenin mümkün olacağını bildiriyor.

Geniş bir alanda yaşayan hayvanların çoğunda aniden ortaya çıkan garip davranışların deneyimli kişiler tarafından gözlenmesi ve jeofizikçilerin bu verileri deprem öncesi yaşanan diğer doğa olayları ile birlikte değerlendirmesi sonucunda deprem oluşacağına dair bulgular sağlanabilmektedir.