Halkla İlişkiler Nedir? Halkla İlişkiler Uzmanı Kimdir? Görevleri Nelerdir?

İngilizce “Public Relations (PR)” olarak bilinmektedir. Türkçe karşılığı ise “İletişim” olarak kullanılır. Bu kavramın temelinde ikna ve algı kavramları bulunmaktadır.

Halkla ilişkiler bir işletmenin ya da bir kurumun iletişim kurmak amacıyla yürüttüğü düzenli faaliyetlerdir. İletişimde olduğu kimselerin desteğini elde etmek için yerine getirdiği sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Kısaca anlatmak gerekirse kurum ve kişilerin bir nevi itibar yönetimidir. Halkla ilişkiler, hizmet verdiği hedef kitle (müşteri çevresi) ile daha etkili iletişim kurma yöntemi olarak tanımlanabilir. Yani halkla ilişkiler; “bir işletmeyi, müşterileri ile irtibatlı olduğu kişilere benimsetme onları inandırma sanatıdır” diyebiliriz.

Halkla ilişkilerin temelinde iletişim bulunur ve iletişimin gerçekleşebilmesi için;

 1. Kaynak
 2. Mesaj
 3. Hedef

şeklindeki 3 temel unsurun bir arada bulunması gereklidir.

Kurumsal Halkla İlişkiler (CPR)

Kurum ve kuruluşların iletişim halinde olduğu hedef kitleler ile ilişkileri düzenler.

Kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu veya olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri belirli planlar doğrultusunda düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini, bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve de sempatilerini kurumsal kimliğe dönüştürme çabalarının bütünüdür.

Kurumsal halkla ilişkiler genellikle şu işlevleri yerine getirir;

 • Danışmanlık tavsiyesinde bulunmak
 • Kurum hakkında yayınlar
 • Kurumsal imaj doğrultusunda reklam ve mesajlar oluşturmak
 • Kamuoyu oluşturma
 • Kurumun rakipleri arasındaki mevcut bilinirlik ve güvenilirliğini gerçekçi bir şekilde tespit etme
 • Hedef kitlenin merkezine giden yolları belirlemek ve iletişim tekniklerinden yararlanmak

Toplum açısından yerini belirlemek gerekirse;

 • Halkın isteklerine cevap vermek
 • Güvenilir şirket imajını oluşturmak
 • Halka daha iyi bir hizmet verebilmek
 • Halkın istekleri karşısında daha güvenilir bir firma imajı oluşturmak

Pazarlama Yönlü Halka İlişkiler (MPR)

Satışı ve hedef kitleyi memnun etmeyi amaç edinmiş, şirketlerin ve tüketicilerin isteklerini, çıkarlarını ve özel ilgi alanlarını belirleyip, güvenilir bilgi ve etkileşim yöntemlerini kullanan yürütme ve değerlendirme sürecidir. Çalışanın yöneticileri ile iletişimi, firmanın tüketicilerle olan ilişkileri, firmanın kamu ve basın kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen faaliyetlerde bulunur.

Pazarlama Yönlü Halka İlişkiler (MPR) genel olarak şu faaliyetlerde bulunur;

 • Yeni ürünlerin tanıtımında yardımcı olmak
 • Mevcut ürünleri canlandırmak ve tanıtımını yapmak
 • Ürünü destekleyici ve güçlü bir firma imajı oluşturmak
 • Hedef kitlenin ürüne olan ilgisini artırmak ve güvenlerini kazanmak
 • Kriz gibi olumsuz durumlarda olası etkileri azaltmak
 • Yeni pazarlar bulmak ve zayıf olan pazarlara destek vermek

İki farklı iletişim stratejisi ile hareket eder. Bunlar şu şekilde belirtilmektedir;

Proaktif Halkla İlişkiler: Basitçe sorun çözmekten çok fırsat oluşturmaya yönelik çabalar gösterilir. Defansif olmaktan ziyade ofansif olma eğilimlidir.

En önemli rolü, ürün tanıtımları ve var olan ürün yelpazesinde meydana gelen değişikliklerde oynamaktadır.

Reaktif Halkla İlişkiler: Karşılaşılan olumsuzlukların üstesinden başarıyla kurtulabilmeyi hedefler. Yani genel olarak kriz zamanlarındaki faaliyetleri içerir.

Kurumun böyle zamanlarda, tüketici davranışlarındaki değişimler gibi etki gücü yüksek durumlara yanıt olarak uyguladığı planlı çalışmalardır. İşletmenin itibarını onarmak, pazar kaybının önüne geçmek, satışları canlandırmak gibi amaçlar taşır.

Halkla İlişkiler Uzmanı Kimdir? Görevleri Nelerdir?

Özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında, kurumun gelişmesi için önerilerde bulunan, kurumun diğer şirketlerle ilişkisini dengede tutabilen ve kurumu temsil eden kişilere verilen mesleki unvandır.

Bu alanda ilerleyebilmek için genellikle Gazetecilik, Radyo ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Sanatları, İletişim ve İletişim Bilimleri gibi bölümlerden mezuniyet şartı aranabilmektedir.

Banka, hastane, resmi veya özel kuruluşlarda, üniversitelerde ve daha pek çok yerde çalışabilirler.

Halkla İlişkiler Uzmanların görevleri arasında; çalıştığı kurumun tanıtıcı raporlarını, haber bültenlerini ve resimli broşürlerini hazırlamak vardır.

Kurum ile halk arasındaki iletişimi sağlamak, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını incelemek, kurumun güvenilirliğini artıracak çalışmalar yapmak, kuruluşu temsil etmek, pazarlama stratejisi belirlemek, promosyon politikaları düzenlemek, kurumdaki sorunları tespit edip bunları yöneticiye iletmek, basınla ilişkileri iyileştirmek de görevler arasında yer alabilmektedir.

Halkla ilişkiler karması, pazarlama karmasıyla karıştırılmamalıdır. Pazarlama karması; ürün, fiyat, tanıtım ve konumlanmadan oluşurken, halkla ilişkiler karması; duyurum, kurumsal reklamcılık, basın sözcülüğü, lobicilik, yönetim danışmanlığı ve çeşitli kamu yararına faaliyetlerden oluşur.